Երիտասարդ դասախոսների գիտամեթոդական աշխատանքների միջազգային մրցույթ

Մոսկվայի պետական մանկավարժական ինստիտուտն անկացնում է  մակավարժական բուհերի երիտասարդ դասախոսների գիտամեթոդական աշխատանքների միջազգային մրցույթ: Մրցույթն իրականացվում է մանկավարժական կրթության ոլորտում միջազգային համագործակցությունն ամրապնդելու նպատակով: Հաղթողները ստանալու են  դիպլոմներ և հրավիրվելու են  մանկավարժական բուհերի համար նախատեսված «Մանկավարժական կոմպետենցիաների կատարելագործման խնդիրները» միջազգային գիտաժողովին, որը կայանալու է սույն թվականի մայիսին:

Մանրամասների համար մինչև սույն թվականի մարտի 20-ը դիմել ՇՊՀ  գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոն: