Վերապատրաստում Էրազմուս+ SMARTI ծրագրի շրջանակներում

Ս.թ. մարտի 24-25-ին, ժամը 14:00-17:00-ը  ՇՊՀ-ում տեղի կունենա «Անգլերենը որպես դասավանդման միջոց» վերապատրաստման դասընթացների առաջին փուլը: Վերապատրաստումը միտված է մասնագիտական դասընթացների դասախոսների անգլերենի իմացության բարձրացմանը:

Վերապատրաստման փաթեթը մշակվել է ՇՊՀ-ում գործող Էրազմուս+ «Աջակցություն անգլերենով դասավանդելու նորարարական մեթոդաբանությանը, մոտեցումներին և գործակազմի կիրառմանը՝ կրթության արդյունավետությունը, կայունությունը և միջազգայնացումը բարելավելու նպատակով» -SMARTI ծրագրի շրջանակներում:

Մասնակիցներին կշնոհրվի համապատասխան վկայական:

 

SMARTI ծրագրի ՇՊՀ աշխատակազմ