ՇՊՀ «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսի 2020 թվականի N2-ի Ա և Բ պրակներում տպագրման հայտարարություն

ՀՀ ԲՈԿ-ի ցուցակում ընդգրկված ՇՊՀ «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսի 2020 թվականի N2-ի Ա և Բ պրակներում տպագրման համար գիտական հոդվածներն ընդունվում են մինչև 2020թ. սեպտեմբերի 15-ը:

Վերջնաժամկետից հետո ներկայացված հոդվածները կդրվեն տպագրության հաջորդ համարներում:

Տեղեկագրում տպագրությունն անվճար է:

Մանրամասների համար