ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

2023 թվականի մայիսի 27-ին, (շաբաթ), ժամը 12-ին, ՇՊՀ գլխավոր մասնաշենքում «Բանականության բանալի» սրահում տեղի կունենա ՇՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի նիստ

Օրակարգ.

 1. ՇՊՀ-ի նոր կառուցվածքի հաստատում (համաձայն ՇՊՀ-ի Կանոնադրության 41-րդ կետի 6-րդ ենթակետի),
 2. ՇՊՀ-ի նոր հաստիքացուցակի հաստատում (համաձայն ՇՊՀ-ի Կանոնադրության 41-րդ կետի 7-րդ ենթակետի),
 3. ՇՊՀ-ի ռեկտորի՝ 2021-2022 ուստարվա գործունեության հաշվետվության լսում և գնահատում (համաձայն ՇՊՀ-ի Կանոնադրության 41-րդ կետի 3-րդ ենթակետի),
 4. ՇՊՀ-ի ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ իրականացնող անձի ընտրության մասին (համաձայն ՇՊՀ-ի Կանոնադրության 41-րդ կետի 3-րդ ենթակետի):
 5. Այլ հարցեր:

ՀԽ-ի որոշման նախագիծ կառուցվածք - 15.03.2023թ.

Նախագիծ հաստիքացուցակ

Ռեկտորի՝ 2021-2022ուստարվա հաշվետվություն

«Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալասարան» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստ

2022 թ. նոյեմբերի 19-ին (շաբաթ), ժամը 12:00

ՇՊՀ գլխավոր մասնաշենքի «Բանականության բանալի» սրահ

 1. ՀՀ Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնի հավատարմագրման հանձնաժողովի՝ Շիրակի պետական համալսարանին սահմանափակ ժամկետով՝ 2 տարով հավատարմագրելու մասին որոշման քննարկումը. բացահայտված խնդիրները, պատասխանատուները եւ խնդրի կարգավորման օրակարգը:

Զեկուցող ՇՊՀ ռեկտոր Ե.Սերոբյան

 1. ՇՊՀ-ի՝ 2023-2027 թթ.-ի զարգացման ռազմավարական ծրագրի հաստատման մասին: Ծրագրի նախագիծը եւ որոշման նախագիծը տեսեք կից:

Զեկուցող ՇՊՀ ռեկտոր Ե.Սերոբյան

 1. «Մանկավարժություն և հոգեբանություն»ֆակուլտետը «Հասարակական գիտությունների ֆակուլտետ» վերանվանելու մասին:Նախագիծը տեսեք կից:

Զեկուցող ՇՊՀ ռեկտոր Ե.Սերոբյան

 1. Այլ հարցեր.

Նիստը դռնբաց է

ՇՊՀ-որոշում

ՇՊՀ Ռազմավարական ծրագիր

Առաջարկություններ և դիտարկումներ

Խորիկյան Հ., կարծիք ՌԾ-ի վերաբերյալ

Կարծիք ՇՊՀ-ի զարգացման ՌԾ-ի, 2022․11․15-Armenuhi Sargsyan

 

Հոգաբարձուների խորհրդի նիստի հայտարարություն

2022 թ. հունիսի 23-ին (հինգշաբթի), ժամը 14:00 ՇՊՀ գլխավոր մասնաշենքում «Բանականության բանալի» սրահում տեղի կունենա ՇՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի նիստ:

Օրակարգ.

 1. ՇՊՀ-ի ֆակուլտետների եւ ամբիոնների կառուցվածքային փոփոխության առաջարկի քննարկում
 2. ՇՊՀ նոր հաստիքացուցակի հաստատում
 3. ՇՊՀ արտաքին ֆինանսական աուդիտորի եզրակացության հաստատում
 4. Այլ հարցեր:

Քաղվածք

ՇՊՀ-ի հետագա զարգացման ռազմավարությանը միտված կառուցվածքային փոփոխությունների նախագիծ-առաջարկությունն ընդունելու մասին որոշում

ՆԱԽԱԳԻԾ. Նոր հաստիքացուցակ 2022թ. - ՀԽ 

ՇՊՀ գործող հաստիքացուցակում առաջարկվող փոփոխությունների նախագիծ 

 

Հոգաբարձուների խորհրդի նիստի հայտարարություն

2022 թ. հունիսի 3-ին (ուրբաթ), ժամը 14:00 ՇՊՀ գլխավոր մասնաշենքում «Բանականության բանալի» սրահում տեղի կունենա ՇՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի նիստ:

Օրակարգ.

 1. «ՇՊՀ» հիմնադրամի ռեկտորի՝ համալսարանի 2020-2021 ուստարվա գործունեության հաշվետվությունը:
 2. ՇՊՀ-ի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման գործընթացի վերաբերյալ հաղորդումը (կից ներկայացվում է):
 3. ՇՊՀ Ուսանողական խորհրդի առաջարկությունների քննարկում:
 4. Այլ հարցեր:

ՇՊՀ-ի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման գործընթացի վերաբերյալ

ՇՊՀ ՈՒԽ գործունեության պլան

ՇՊՀ ՈւԽ բյուջե

 

Հոգաբարձուների խորհրդի նիստի հայտարարություն

2022 թ. ապրիլի 8-ին (ուրբաթ), ժամը 15-ին տեղի կունենա ՇՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի նիստ:

Օրակարգ.

 1. Հաստատել «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 2022թ. եկամուտների ու ծախսերի նախահաշիվը:
 2. Հաստատել «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի նոր հաստիքացուցակը, որում  ՇՊՀ Հոգաբարձուների խորհրդի 2020թ. փետրվարի 15-ի թիվ 25.2 որոշմամբ հաստատված հաստիքացուցակի համեմատ առաջարկվում է ավելացնել 2 հաստիքային միավոր:

2022 թվականի եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ

2022 թվականի եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ(հավելվածներ)

 Նոր հաստիքացուցակի նախագիծ

Գործող հաստիքացուցակ

ԿԳՄՍ նախարարության կողմից ստացած գրություն

ՇՊՀ հիմնադրամի ռեկտորի ընտրության արդյունքները

ՀՀ կառավարության 2022 թվականի մարտի 17-ի N 314-Ա որոշմամբ  հաստատվել են «Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան  պետական համալսարան» հիմնադրամի ռեկտորի ընտրության արդյունքները:

Գրություն

Հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանի հարցումը և հարցման պատասխանը ՇՊՀ-ին առնչվող քրեական գործերի մասին: