ԿԱԶՄ

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի 2021թ դեկտեմբերի 8-ի N 1389 – Ա որոշմամբ հաստատվել է  «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի կազմը։


Հիմնադրի անունից առաջադրված խորհրդի անդամներ.

Կարեն Թռչունյան — ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ

Նազելի Բաղդասարյան — ՀՀ Շիրակի մարզպետ

Արթուր Շատվորյան — ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարի տեղակալ

Արտուր Մովսիսյան — ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության  գիտության կոմիտեի նախագահի տեղակալ

Արթուր Պապիկյան — Գյումրի համայնքի ղեկավարի տեղակալ (համաձայնությամբ)

Լիազոր մարմնի կողմից առաջադրված խորհրդի անդամներ.

Բագրատ Ենգիբարյան — «Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամի տնօրեն (համաձայնությամբ)

Լևոն Բարսեղյան — Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի խորհրդի նախագահ (համաձայնությամբ)

Ջոն Կարապետյան — ՀՀ ԳԱԱ-ի «Ա. Նազարովի անվան երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն (համաձայնությամբ)

Արմեն Թումասյան — «Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)» հիմնադրամի ավագ գիտաշխատող (համաձայնությամբ)

Ալեքսան Տեր-Մինասյան — «Շիրակ տուրս» ՍՊԸ-ի հիմնադիր տնօրեն (համաձայնությամբ)

Պրոֆեսորադասախոսական կազմից ընտրված խորհրդի անդամներ.

Լուսինե Գևորգյան — Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի մանկավարժության ֆակուլտետի դոցենտ

Վարդան Մանուկյան — Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դոցենտ

Աիդա Գարեգինյան — Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի դոցենտ

Աշխեն Տոնոյան — Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի դասախոս

Անահիտ Վալեսյան — Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դոցենտ

Սովորողների կողմից ընտրված խորհրդի անդամներ.

Լիլիթ Ավետիսյան — Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի մանկավարժության ֆակուլտետի սովորող

Մերի Դավթյան — Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի սովորող

Քրիստինե Առաքելյան — Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի սովորող

Գևորգ Ղուկասյան — Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի սովորող

Հովիկ Գալոյան — Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի սովորող