НОВОСТИ

Հոգաբարձուների խորհրդի նիստի հայտարարություն

2022 թ. ապրիլի 8-ին (ուրբաթ), ժամը 15-ին տեղի կունենա ՇՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի նիստ:

Օրակարգ.

  1. Հաստատել «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 2022թ. եկամուտների ու ծախսերի նախահաշիվը:
  2. Հաստատել «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի նոր հաստիքացուցակը, որում  ՇՊՀ Հոգաբարձուների խորհրդի 2020թ. փետրվարի 15-ի թիվ 25.2 որոշմամբ հաստատված հաստիքացուցակի համեմատ առաջարկվում է ավելացնել 2 հաստիքային միավոր:

2022 թվականի եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ

2022 թվականի եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ(հավելվածներ)

 Նոր հաստիքացուցակի նախագիծ

Գործող հաստիքացուցակ

ԿԳՄՍ նախարարության կողմից ստացած գրություն

ՇՊՀ հիմնադրամի ռեկտորի ընտրության արդյունքները

ՀՀ կառավարության 2022 թվականի մարտի 17-ի N 314-Ա որոշմամբ  հաստատվել են «Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան  պետական համալսարան» հիմնադրամի ռեկտորի ընտրության արդյունքները:

Գրություն

Հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանի հարցումը և հարցման պատասխանը ՇՊՀ-ին առնչվող քրեական գործերի մասին: