NEWS

ՇՊՀ հիմնադրամի ռեկտորի ընտրության արդյունքները

ՀՀ կառավարության 2022 թվականի մարտի 17-ի N 314-Ա որոշմամբ  հաստատվել են «Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան  պետական համալսարան» հիմնադրամի ռեկտորի ընտրության արդյունքները:

Գրություն

Հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանի հարցումը և հարցման պատասխանը ՇՊՀ-ին առնչվող քրեական գործերի մասին:

Հարցում

Հարցման պատասխան