«ՇՊՀ ուսանողների կողմից բուհում ստացած կրթության, բուհի մասնագիտական և կազմակերպչական վարկանիշների գնահատման» հարցումներ

ՇՊՀ-ի Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնը 2019թ.-ի մայիս-հունիս ամիսներին անցկացնում է «ՇՊՀ ուսանողների կողմից բուհում ստացած կրթության, բուհի մասնագիտական և կազմակերպչական վարկանիշների գնահատման» հարցումներ և  նպատակ ունի բացահայտելու բուհում կազմակերպվող  աշխատանքների արդյունավետությունը և ուսանողի գոհունակությունը դրանցից՝ բարեփոխումներ իրականացնելու համար:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF6od4l6iP7F0uyNfV-kEkEYulRwAwm6deSIOv7rzp5829iw/viewform