SPSS համահամալսարանական դասընթացի արդյունավետության գնահատման հարցումներ

ՇՊՀ-ի Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնը ս/թ մայիսի 25-ից հունիսի 15-ն ընկած ժամանակահատվածում անցկացրել է SPSS համահամալսարանական դասընթացի արդյունավետության գնահատման հարցումներ համալսարանի մագիստրատուրա I կուրսեցիների շրջանում։

Հարցաթերթիկ