Գործ կա

Հայտարարվում է մրցույթ ՀՀ Շիրակի մարզի «Հովիտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ֆիզիկայի 9 դասաժամ ուսուցչի թափուր տեղի համար 24.03.2022թ․

Հայտարարվում է մրցույթ ՀՀ Շիրակի մարզի «Գյումրու թիվ 19 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի աշխարհագրության 12 դասաժամ ուսուցչի թափուր տեղի համար 29․03. 2022թ․

Հայտարարվում է մրցույթ ՀՀ Շիրակի մարզի «Ախուրյանի թիվ 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ֆիզկուլտուրայի 21 դասաժամ ուսուցչի թափուր տեղի համար 24․03. 2022թ․

Հայտարարվում է մրցույթ ՀՀ Շիրակի մարզի «Գյումրու թիվ 43 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի տեխնոլոգիայի 8 դասաժամ՝ տղաների և աղջիկների խումբ , ՆԶՊ-ի 1 հաստիքային միավոր, ուսուցչի թափուր տեղերի համար 24․03. 2022թ․

Հայտարարվում է մրցույթ ՀՀ Շիրակի մարզի «Արթիկի թիվ 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ինֆորմատիկայի 4դասաժամ թափուր տեղի համար 12․04. 2022թ․

Հայտարարվում է մրցույթ ՀՀ Շիրակի մարզի «Գյումրու թիվ 30 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի դասվարի 16 դասաժամ թափուր տեղի համար 25․03. 2022թ․

Հայտարարվում է մրցույթ ՀՀ Շիրակի մարզի «Գյումրու թիվ 19 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի դասվարի 15 դասաժամ թափուր տեղի համար 23. 03. 2022թ