ERASMUS+ ICM with the West University of Timișoara, Romania

ԷՐԱԶՄՈՒՍ + ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ ՌՈՒՄԻՆԻԱՅԻ ՏԻՄԻՇՈԱՐԱՅԻ ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԵՏ (2014-2021թթ.)

Շարժունությունն իրականացվում է հետևյալ մասնագիտությունների գծով՝

  1. Քիմիա
  2. Կենսաբանություն
  3. Աշխարհագրություն
  4. Ֆիզիկա
  5. Մաթեմատիկա
  6. Համակարգչային գիտություն
  7. Սոցիոլոգիա
  8. Հոգեբանություն

Շարժունությունն իրականացվում է.

  • ուսանողների համար՝ 5 ամսով,
  • պրոֆեսորադասախոսական և վարչական կազմի համար՝ 5 օրով:

Ծրագիրը հոգում է բոլոր ֆինանսական ծախսերը:

Համալսարանի կայքը՝ https://www.uvt.ro/ro/

Պայմանագիր