«Սոցիալական ոլորտի և կրթության հիմնախնդիրները. պատմություն, արդիականություն, հեռանկարներ» խորագրով համառուսաստանյան գիտագործնական գիտաժողով

Շադրինսկու պետական մանկավարժական համալսարանը 2022թ․-ի մայիսի 18‑ին կազմակերպում է «Սոցիալական ոլորտի և կրթության հիմնախնդիրները. պատմություն, արդիականություն, հեռանկարներ» խորագրով համառուսաստանյան գիտագործնական գիտաժողով։

Գիտաժողովը  կանցկացվի առկա  և հեռավար ձևաչափերով։

Գիտաժողովի նպատակն է քննարկել ուսուցիչների կրթության և սոցիալական ոլորտի արդիական հիմնարար և կիրառական ասպեկտները, որոշել դրանց արդիականացման ուղիներն ու մեխանիզմները, տարածել մանկավարժական գործունեության նորարարական փորձը կրթության և սոցիալական ոլորտում:

Գիտաժողովի հիմնական ուղղություններն են՝

  • ​​սոցիալական և մանկավարժական կրթության կազմակերպման ժամանակակից մոտեցումները և ուղեցույցները,
  • սոցիալական և մանկավարժական խնդիրները լուծելու մասնագետի պատրաստակամության ձևավորման առանձնահատկությունները,
  • սոցիալական, մանկավարժական և հոգեբանամանկավարժական գործունեության ժամանակակից մոտեցումներն ու տեխնոլոգիաները տարբեր տեսակի ուսումնական հաստատություններում,
  • սոցիալական դաստիարակի, սոցիալական աշխատանքի մասնագետի, կրթական հոգեբանի գործունեության ռազմավարությունները և մոդելները բազմամշակութային միջավայրում. տարածաշրջանային և միջազգային փորձ,
  • սոցիալական և կրթական գործունեության առանձնահատկությունները սոցիալական հաստատություններում,
  • հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-մանկավարժական, հոգեբանական և մանկավարժական աջակցություն և համալիր վերականգնում,
  • ուսումնական և սոցիալական հաստատություններում սոցիալ-մանկավարժական գործունեության իրավական ասպեկտները,
  • ​​սոցիալ-մանկավարժական կրթության և սոցիալ-մանկավարժական գործունեության հոգեբանական ասպեկտները:

Գիտաժողովին  առկա ձևաչափով  մասնակցելու համար անհրաժեշտ է մինչև 2022 թ․-ի մայիսի 15-ը ուղարկել մասնակցության  հայտը և անձնական տվյալների մշակմանը համաձայնությունը հետևյալ էլեկտրոնայիան հասցեին ՝ doshfak@mail.ru։

Գիտաժողովին հեռակա  մասնակցության համար անհրաժեշտ է մինչև 2022 թ․-ի մայիսի 18-ը ուղարկել  մասնակցության հայտը, հոդվածը և անձնական տվյալների մշակման համաձայնությունը  հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին՝ doshfak@mail.ru ։

Հարցերի դեպքում ՇՊՀ-ի աշխատակիցները կարող են դիմել, իսկ մասնակցության դեպքում խնդրում ենք տեղեկացնել Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոն՝ (http://shsu.am/contact-quality/shsu.science@gmail.com ):

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО