15-րդ տարեկան գիտաժողով ՀՌՀ-ում

Հայ-Ռուսական համալսարանը 2021 թ.-ի դեկտեմբերի 6-10-ը կազմակերպում 15-րդ Տարեկան գիտաժողովը:

Գիտաժողովն անց է կացվելու հետևյալ գիտական ուղղություններով՝

  • մաթեմատիկա,
  • ինֆորմատիկա և տեխնիկական գիտություններ,
  • ֆիզիկատեխնիկական գիտություններ,
  • կենսաբանական և քիմիական գիտություններ,
  • փիլիսոփայություն, քաղաքագիտական և պատմական գիտություններ,
  • տնտեսական գիտություններ,
  • իրավաբանական գիտություններ,
  • բանասիրական և լեզվաբանական գիտություններ,
  • հոգեբանություն,
  • արևելագիտություն:

Նստաշրջանին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է 2021 թ.-ի  հոկտեմբերի 4-ից մինչև նոյեմբերի 8-ը ՀՌՀ-ի պաշտոնական կայքի (https://rau.am/) հայտերի ներկայացման էլելտրոնային համակարգում լրացնել հայտաձևը (https://rau.am/annual_conference):

Հարցերի դեպքում ՇՊՀ-ի աշխատակիցները կարող են դիմել, իսկ մասնակցության դեպքում խնդրում ենք տեղեկացնել Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոն՝ (http://shsu.am/contact-quality/ , shsu.science@gmail.com ):

Տեղեկատվական թերթիկ

Հոդվածների ներկայացման կարգը