«Պետական կառավարման տեսությունը և պրակտիկան» խորագրով միջազգային գիտագործնական գիտաժողով

Մոլդովայի պետական ակադեմիան 2021 թ.-ի մայիս 21-ին  կազմակերպում է «Պետական կառավարման տեսությունը և պրակտիկան» խորագրով միջազգային  գիտագործնական գիտաժողով, որը հիանալի հնարավորություն կլինի քննարկելու պետական կառավարման բարեփոխումների և արդիականացման հեռանկարները:
Գիտաժողովի ուղղություններն են`

  • պետական կառավարման արդիականացումն եվրոպական ինտեգրման համատեքստում,
  • Մոլոդովայի Հանրապետությունում քաղաքագիտության արդի խնդիրները,
  • պետական իրավունքի և պետական կառավարման արդիականացման տեսական և գործնական խնդիրները,
  • աշխատակազմի մասնագիտական զարգացումը:

Մասնակցության դեպքում անհրաժեշտ է մինչև 2021թ.-ի ապրիլի 9-ը  հայտը, իսկ մինչև ապրիլի 24-ը հոդվածն ուղարկել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին` cooperare@aap.gov.md :

Հարցերի դեպքում ՇՊՀ-ի աշխատակիցները կարող են դիմել, իսկ մասնակցության դեպքում խնդրում ենք տեղեկացնել Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոն՝ (http://shsu.am/contact-quality/shsu.science@gmail.com ):

CONFERENCE 2021