Մրցույթ կրթության ոլորտում (ՌԴ կառավարություն)

Ռուսաստանի Դաշնության կառավարությունն իրականացնում է մրցանակաբաշխություն կրթության ոլորտում: Մրցանակաբաշխությանը կարող են մասնակցել Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներ, արտասահմանցիներ և առանց քաղաքացիության անձինք, ովքեր իրականացրել են գիտական և մեթոդական աշխատանքներ, որոնք նշանակալի դեր են ունեցել կրթական համակարգի նորարական զարգացման գործում: Այս մրցույթի գոյության գրեթե 30 տարիների ընթացքում բազմաթիվ նշանակավոր գիտնականներ, ուսուցիչներ են մրցանակ ստացել, ովքեր աշխատում են կրթության տարբեր բնագառավառներում:
Հայտերը ընդունվում են մինչև 2020 թվականի փետրվարի 20-ը:
Մրցանակաբաշխության ուղղությունները՝
• Կրթության ոլորտում նորարարական զարգացումների ներդրումը և բարձր մակարդակով մասնագիտական դասավանդման գործողությունների իրականացում,
• Ռուսաստանի Դաշնության կրթական համակարգի համար բարձրորակ կրթական հրատարակությունների ստեղծում

Մանրամասներ

Մասնակցության դեպքում խնդրում ենք տեղեկացնել Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոն՝ Անի Սահակյանին: