Իվանո-Ֆրանկոյի անվան համալսարանի գիտատեղեկատվական ամսագրում տպագրության համար ընդունվում են հոդվածներ

Իվանո-Ֆրանկոյի անվան համալսարանի գիտատեղեկատվական ամսագրի հերթական համարում տպագրվելու համար ընդունվում են գիտական հոդվածներ: Ամսագիրը ներառված է Ուկրաինայի գիտական հրապարակումների ցանկում, որտեղ կարող են հրապարակվել իրավաբանական գիտության ոլորտի մասնագետների, հայցորդների գիտական հոդվածները:

Հիմնական ուղղություններն են՝

  • պետության և իրավունքի տեսություն,
  • սահմանադրական օրենք և գործընթաց,
  • քաղաքացիական իրավունք և քաղաքացիական դասատավորություն. ընտանեկան իրավունք,
  • միջազգային իրավունք,
  • աշխատանքային իրավունք, սոցիալական ապահովության իրավունք,
  • վարչական իրավունք,
  • ֆինանսական իրավունք,
  • քրեական իրավունք:

Հոդվածները ընդունվում են հետևյալ լեզուներով՝ անգլերեն, ուկրաներեն, լեհերեն, ռուսերեն:

Հոդվածներն անհրաժեշտ է ուղարկել մինչև 2020թ-ի մայիսի   15-ը հետևյալ  էլեկետրոնային հասցեին՝ redakcijaifup@gmail.com:

Մանրամասներ

Մասնակցության դեպքում խնդրում ենք տեղեկացնել Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոն՝ Անի Սահակյանին: