Արվեստի ամբիոն

Ամբիոնի պատմություն

ՇՊՀ-ի կառուցվածքային փոփոխություններով պայմանավորված՝ նոր տեղեկությունը լրամշակվում է և շուտով կտեղադրվի։

 


Արվեստի ամբիոնը, որը նախկինում՝ ԳՊՄԻ մանկավարժության ամբիոնի կազմում թողարկել է կերպարվեստի և գծագրության ուսուցիչներ, 2005 թ-ին ձևավորվել է որպես առանձին՝ Կերպարվեստի ամբիոն: 2013-ին միավորվելով Երաժշտական կրթության ամբիոնին ստացել է «Կերպարվեստի, երաժշտության և նրանց դասավանդման մեթոդիկաների ամբիոն» անվանումը, իսկ 2017-ին կառուցվածքային փոփոխությունների արդյունքում մտել է ՇՊՀ-ի Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի կազմ՝ որպես Արվեստի ամբիոն: Կերպարվեստի ամբիոնի առաջին վարիչն է եղել մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Աթանեսյան Լաուրան, ով մեծ ներդրում է ունեցել ամբիոնի ձևավորման և զարգացման գործում: Ամբիոնում դասավանդել են Հայաստանի վաստակաշատ արվեստագետներ՝ քանդակագործ Կոշտոյան Զավենը, գծանկարիչ Գասպարյան Հովհաննեսը, գեղանկարիչ Սաֆյան Նվերը: Այսօր էլ ամբիոնը համալրված է ճանաչված արվեստագետներով, Հայաստանի նկարիչների միության անդամներով: Ամբիոնում դասավանդում են քանդակագործ դոցենտ Արտուշ Պապոյանը, գեղանկարիչներ՝ պրոֆեսոր Վալերի Խաչատրյանը, դոցենտ Աշոտ Միքայելյանը և Անժելա Մանվելյանը, Հայաստանի դիզայներների միության անդամ, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու Օֆելյա Կուրազյանը, արվեստագիտության թեկնածուներ՝ դոցենտ Արաքս Մարգարյանը և Հասմիկ Հարությունյանը, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր Անահիտ Կիրակոսյանը, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Կարապետ Եղոյանը, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու Հովհաննես Հարությունյանը, թատերական արվեստի մասնագետ Սամվել Համբարյանը:

Ամբիոնի ուսումնամեթոդական գործունեությունը

Արվեստի ամբինում իրականացվում են կրթական ծրագրեր 6 մասնագիտությամբ.

 

Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա համակարգում.

1.Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ

2.Համակարգչային գրաֆիկա

3.Դիզայն

 

Բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա համակարգում.

1.Կերպարվեստ

2.Երաժշտական կրթություն

 

Մագիստրոսի կրթական ծրագրով.

1.Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ

2.Գեղանկարչություն

Արվեստի ամբիոնի գիտահետազոտական և միջազգայնացմանը միտված գործունեությունը

Ամբիոնի գիտահետազոտական գործունեության հիմնական ուղղություններն են համաշխարհային և հայ արվեստի պատմության և տեսության հարցերը, մշակութային ժառանգության արժևորման, պահպանման և արդիականացման խնդիրները: Ամբիոնի դասախոսները իրենց ուսումնասիրությունները ներկայացնում են միջազգային և հանրապետական գիտաժողովներում, հոդվածներ հրատարակում գիտական հանդեսներում և զանգվածային պարբերականներում: Արվեստի ամբիոնի դասախոսները և ուսանողները մասնակցել են մի շարք միջազգային կրթական-մշակութային ծրագրերի.

•2016-2017 թթ. ամբիոնի վարիչ Օֆ. Կուրազյանը՝ որպես Միջմշակութայինհաղորդակցման փորձագետ, իսկ Գեղանկարչություն մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանող Մ.Վարդերեսյանը՝ որպես Կերպարվեստի փորձագետմասնակցեցին Fairy-Tales Teaching Trust Եվրոխորհրդի միջազգայինկրթական-մշակութային ծրագրին,

•2017 թ-նի ապրիլ-մայիս ամիսներին Արվեստի ամբիոնի և Նկարիչ-մանկավարժների միջազգային միության կողմից /Международный союз –педагогов-художников/ համատեղ իրականացվեց «Ноев ковчег» միջազգայինկրթական-մշակութային ծրագիրը

•Ամբիոնի դասախոսները անդամակցում են միջազգային մասնագիտականմիություններին. մանավորապես ամբիոնի վարիչ Օ.Կուրզյանը 2017թ-իցղեկավարում է Նկարիչ-մանկավարժների միջազգային միության /Международныйсоюз –педагогов-художников/ Հայաստանյան ներկայացուցչությունը

•Ամբիոնի ուսանողները մասնակացել են մի շարք միջազգային մշակութայինծրագրերի. «Branding Gyumri» 2017-ին, Lenduta 2017, Ride Your Bike /2016/ և այլն

•2016թ սեպտեմբերին Կիրառական արվեստ 3-րդ կուրսի ուսանող ԿարլենՎարդերեսյանին ակտիվ հասարակական և բարեգործական գործունեությանհամար MasterPeace հիմնադրամի կողմից շնորհվել է Նելսոն Մադելայիանվան International Nelson Award միջազգային մրցանակը:

Արվեստի ամբիոնի ստեղծագործական գործունեությունը

Արվեստի ամբիոնի դասախոսները և ուսանողները ակտիվ մասնակցում են բուհի, քաղաքի և հանրապետության մշակությային միջոցառումներին.

•Ամբիոնի կողմից սկսած 2014թ-իցկազմակերպվում է Երիտասարդ ստեղծագործողների ամենամյա հանրապետական ցուցահանդես

•2017 թ-նի ապրիլ-մայիս ամիսներին Արվեստի ամբիոնի և Նկարիչ-մանկավարժների միջազգային միության կողմից /Международный союз –педагогов-художников/ իրականացվեց «Ноев ковчег» համատեղ պլեները, որըամփոփվեց միջազգային ցուցահանդեսով

•Կիրառական արվեստ 1-4-րդ կուրսերի ուսանողները մասնակցել են«Ծիրանափող» մշակութային երիտասարդական ՀԿ-ի, ՀՀ Սպորտի ևերիտասարդության հարցերի նախարարության և Գյումրուքաղաքապետարանի աջակցությամբ հոկտեմբերի 28-ից նոյեմբերի 15-ըիրականացված «Գունավորենք մեր քաղաքը» ծրագիրը՝ «Գյումրին 2016թ.-իերիտասարդական մայրաքաղաք» ծրագրի շրջանակներում:

•Կազմակերպվում են ամենամյա պլեներային պրակտիկայի, ուսանողական,թեմատիկ և հաշվետու ցուցահանդեսներ

•Ամբիոնի մասնագետները մասնակցում են Հայաստանի նկարիչների միությանամենամյա և թեմատիկ ցուցահանդեսներին /Եղեռնի 100-ամյակին նվիրված, Մայրության և գեղեցկության տոնին նվիրված, Նկարիչների միության 85–ամյակին նվիրված և այլ ցուցահանդեսներ/

Արվեստի ամբիոնի արտաուսումնական առօրյան

•Արվեստի ամբիոնի ուսանողները ակտիվ մասնակցություն ունեն ՇՊՀ-իմշակութային և ուսանողական միջոցառումներին՝ ցուցահանդեսներին,համերգներին, էքսկուրսիաներին

•Ամբիոնում հաճախ կազմակերպվում են այցելություններ հանրապետությանտարբեր պատմական վայրեր, թանգարաններ, ցուցասրահներ, կարևորմշակութային միջոցառումներ

•Ամենամյա պլեներային պրակտիկան կազմակերպում է ճամբարում, ուր մեկշաբաթ ուսանողները ապրում են հագեցած և հետաքրքրիր առօրյայով

•Ամբիոնում ավանդույթ է դարձել Հայաստանի գեղատեսիլ վայրերիայցելությունը՝ պլեներային Էդյուդներ կատարելու նպատակով

Ամբիոնի վարիչի ԺՊ

Կուրազյան Օֆելյա Էդմոնի
մանկ. գիտ. թեկն.
ofelya_kurazyan@shsu.am

Դասախոսներ

Խաչատրյան Վալերի Գրիգորի
պրոֆեսոր

Պապոյան Արտուշ Կարապետի
դոցենտ

Հարությունյան Հասմիկ Հայկի
Արվեստագիտ. թեկն.

Հլղաթյան Մարինա Կորյունի
դասախոս

Միքայելյան Արմինե Տիգրանի
դասախոս

Կիրակոսյան Անահիտ Սերյոժայի
մանկ. գ. դոկ., դոցենտ

Մարգարյան Արաքսյա
Արվեստագիտ. թեկն., դոցենտ

Կոշտոյան Ցոլակ Արտաշեսի
դասախոս

Համբարյան Սամվել Մամիկոնի
դասախոս

Հարությունյան Հովհաննես Սամվելի
դասախոս

Միքայելյան Աշոտ Միհրանի
դոցենտ

Կարապետ Եղոյան
մանկ. գիտ. թեկն., դոցենտ

Մանվելյան Անժելիկ Ռուբենի
դասախոս

Խաչատրյան Նարինե Լևոնի
դասախոս