Հայտարարություն

Շիրակի պետական համալսարանը բակալավրի և մագիստրատուրայի ուսանողների համար կազմակերպում է դասընթաց «Ներգրավված քաղաքացի» թեմայով և շնորհում է մասնակցության վկայական:

Դասընթացի պարապմունքներն անցկացվելու են շաբաթական 2 օր՝ մասնակիցների հետ նախօրոք համաձայնեցնելով օրերն ու ժամերը:

Մանրամսաներին կարող եք ծանոթանալ ՇՊՀ արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի կենտրոնում:

Հասցե՝ փ. Պ. Սևակի-4, երկրորդ հարկ, Բ2-12 սենյակ: Հեռախոս՝ 6-94-94: