Հայտարարություն

Ս/թ նոյեմբերի 2-ից մինչև դեկտեմբերի 15-ը  «Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնը դիմումներ է ընդունում նախորդ տարվա այն շրջանավարտներից, ովքեր չեն ներկայացել ամփոփիչ ատեստավորման քննությանը, կամ ստացել են «անբավարար» գնահատական և ցանկանում են այն վերահանձնել 2020-2021 ուսումնական տարվա շրջանավարտների հետ:

                                                                                                                                                              ՇՊՀ ռեկտորատ

02 նոյեմբերի  2020թ.