Հայտարարություն

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամից և այլ բուհերից հեռացված, ազատված այն ուսանողները, ովքեր ցանկանում են ուսումնառությունը շարունակել բուհի հեռակա համակարգում՝ համապատասխան կամ հարակից մասնագիտություններով, ՇՊՀ ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոն կարող են դիմումներ ներկայացնել ս/թ հոկտեմբերի 10-ից մինչև հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ:

Դիմումի հետ անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.

  1. անձնագրի պատճեն,
  2. ակադեմիական տեղեկանք,
  3. զինվորական ծառայության մասին փաստաթուղթ,
  4. հեռացման կամ ազատման հրամանի պատճեն:

 Ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման  կենտրոն

(0312) 6-64-80