Հայտարարություն

Ի գիտություն ՇՊՀ  մագիստրատուրայի առաջին կուրսեցիներին,

2020/2021 ուստարվա մագիստրատուրայի ընդունելության մրցույթի արդյունքում համապատասխան կրթական ծրագրի անվճար և վճարովի ուսուցման համակարգ  ընդունված ուսանողները իրենց փաստաթղթերը  (բնօրինակները՝ կրկնօրինակների հետ միասին)  պետք է ներկայացնեն  ՇՊՀ ընդունող հանձնաժողով:

Փաստաթղթերը ներկայացնել մինչև ս.թ. սեպտեմբերի 18-ը, ժամը 10:00-16:00-ը ներառյալ, համալսարանի գլխավոր մասնաշենք՝ Ք. Գյումրի, Պ. Սևակի 4,  Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետ, 1-ին հարկ,  Դ1-10 սենյակ: