Բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման 5-րդ կուրսերի դասատախտակ

Սիրելի՛ ուսանողներ,

Տեղեկացնում ենք, որ բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման 5-րդ կուրսերի դասերը մեկնարկելու են ս․թ․ մարտի 7-ին։

ՇՊՀ-ում ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է առկա եղանակով՝ հակահամաճարակային կանոնների խստիվ պահպանմամբ։

Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ժամատախտակին և դասատախտակին կարող եք ծանոթանալ ստորև.

Ժամատախտակ

Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետ

Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետ

Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետ

Մանկավարժության ֆակուլտետ

Ռազմական ամբիոն