Հաստատվել է ՀՀ բուհերում ուսանողական նպաստ և պետական կրթաթոշակ տալու նոր կարգը

Սիրելի՛ ուսանողներ, տեղեկացնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 27-ի N 1183-ն որոշման մեջ փոփոխություններ են կատարվել և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 28 հոկտեմբերի 2021 թվականի N 1752-ն որոշմամբ սահմանվել է «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողական նպաստ և պետական կրթաթոշակ տալու» նոր կարգը: Հավելվածում կարող եք ծանոթանալ, թե որ դեպքերում է տրվում ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցում։

Հավելված 1