ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

2021 թ. հոկտեմբեր–դեկտեմբեր ամիսներին Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանում հետազոտողի կրթական աստիճանում սովորողների համար (հայցորդ, ասպիրանտ) անցկացվելու են մասնագիտական որակավորման քննություններ հետևյալ մասնագիտություններով.

 

Մասնագիտություն Ընդհանուր մասնագիտական լրացուցիչ քննության օր, ժամ1[1] Մասնագիտական որակավորման քննության օր, ժամ
Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա (Ա.02.04) 22 նոյեմբերի 2021թ.

ժամը 14:00

25 նոյեմբերի 2021թ.

ժամը 14:00

Կենսաքիմիա (Գ.00.04) 23 նոյեմբերի 2021թ.

ժամը 14:00

29 նոյեմբերի 2021թ.

ժամը 14:00

Համաշխարհային պատմություն (Է.00.02) 24 նոյեմբերի 2021թ.

ժամը 14:00

01 դեկտեմբերի 2021թ.

ժամը 14:00

Հայոց լեզու (Ժ.02.01) 30 նոյեմբերի 2021թ.

ժամը 14:00

06 դեկտեմբերի 2021թ.

ժամը 14:00

Մանկավարժության տեսություն և պատմություն (ԺԳ.00.01) 02 դեկտեմբերի 2021թ.

ժամը 14:00

08 դեկտեմբերի 2021թ.

ժամը 14:00

Քննությանը մասնակցելու համար դիմումներն ընդունվում են  ՇՊՀ-ի Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնում՝ մինչև 2021թ. նոյեմբերի 8 աշխատանքային օրերին ժամը 1000 1700:

Այլ բուհերի հետազոտողների մասնակցության համար անհրաժեշտ է համալսարանի հաշվեհամարին (ՀՀ 11802024816700) փոխանցել 30.000 ՀՀ դրամ՝ նշելով փոխանցման նպատակը և կտրոնը կցելով դիմումին, ինչպես նաև ներկայացնել հետազոտողի կրթական աստիճանում սովորելը հաստատող տեղեկանք:

 

[1] 1 Եթե հայցորդի/ասպիրանտի բարձրագույն կրթությունը չի համապատասխանում գիտության այն բնագավառին, որով հաստատվել է ատենախոսության թեման, հայցորդը /ասպիրանտը  պետք է հանձնի լրացուցիչ քննություն ընդհանուր մասնագիտությունից: