ՇՊՀ-ն՝ ՄԿԾ-ների կառավարման նոր ձևաչափով

ՄԿԾ-ների մեթոդական խորհուրդների հերթական նիստերը տեղի ունեցան «Կենսաբանության և քիմիայի», «Տնտեսագիտության», «Հայոց լեզվի և գրականության», «Հոգեբանության և սոցիոլոգիայի» ամբիոններում։
Նիստերի ընթացքում քննարկվեցին մասնագիտական կրթական ծրագրերում իրականացված դասալսումների արդյունքների, գործատուների շրջանում անցկացված հարցումների և ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների հաշվետվությունների վերլուծությունները, օրակարգային այլ հարցեր։

Հաջորդիվ կներկայացնենք մյուս մասնագիտական ամբիոններում անցկացված հանդիպումները։