Ամփոփիչ ատեստավորում` օր յոթերորդ․

Այսօր կայացան «Կենսաբանություն», «Նախադպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա», «Սոցիալական մանկավարժություն» և «Կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտությունների բակալավրի ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի պաշտպանությունները։