Ամփոփիչ ատեստավորում` օր վեցերորդ

Այսօր կայացան «Մաթեմատիկա», «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա», «Լրագրություն», «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտությունների բակալավրի ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի պաշտպանությունները։