Ամփոփիչ ատեստավորում ՇՊՀ-ում

Այսօր Շիրակի պետական համալսարանում անցկացվեցին «Նախադպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա» և «Սոցիալական մանկավարժություն» մասնագիտությունների բակալավրի հեռակա ուսուցման համակարգում սովորող ուսանողների ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունները։