ՇՊՀ-ում շարունակվում է ամփոփիչ ատեստավորման գործընթացը

Այսօր իրենց ավարտական աշխատանքները պաշտպանեցին «Սոցիալական աշխատանք» մասնագիտության բակալավրի հեռակա համակարգում սովորող ավարտական կուրսի ուսանողները։