Ամփոփիչ ատեստավորում՝ օր տասներկուերորդ.

Այսօր կայացան «Հոգեբանություն» և «Նախնական զինվորական պատրաստություն» մասնագիտությունների բակալավրի ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունները։