Ամփոփիչ ատեստավորում՝ օր տասներեքերորդ.

Այսօր կայացան մագիստրատուրայի և բակալավրի առկա ու հեռակա ուսուցման համակարգերի վեց  մասնագիտությունների ամփոփիչ ատեստավորումները։

Ի թիվս մյուսների, իրենց ավարտական աշխատանքները պաշտպանեցին նաև «100 գաղափար Հայաստանի համար» նորարարական նախագծերի և գիտատեխնիկական մշակումների հանրապետական երիտասարդական մրցույթի հաղթող Լիլիա Հովհաննիսյանը և Շիրակի պետական համալսարանի Ուսանողական խորհրդի՝վերջին երեք տարիների նախագահ Գևորգ Ղուկասյանը, ում պաշտոնավարման ժամկետն արդեն ավարտվել է.
Նրանց պատասխաններն արժանացան ամփոփիչ ատեստավորման և առարկայական քննական հանձնաժողովների առանձնակի դրվատանքին ու գերազանց գնահատականին:

ՇՊՀ ռեկտոր Ե Սերոբյանն էլ բուհի ողջ հանրույթի անունից շնորհավորեց և   շնորհակալագիր հանձնեց Գ Ղուկասյանին՝ Ուսանողական խորհրդի գործունեության արդյունավետությունը և ուսանողակենտրոն միջավայրի զարգացումը խթանելու գործում ներդրած նշանակալի ավանդի համար։