ԿԱԶՄ

ՇՊՀ-ի ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄ

Սերոբյան Երվանդ Սերյոժի — Գիտական խորհրդի նախագահ, ռեկտորի ԺՊ

Պետրոսյան Կարինե Ռահիմի — Գիտական քարտուղար, աշխարհագրության, կենսաբանության և  քիմիայի ամբիոնի դոցենտ, կենսաբանական գիտությունների թեկնածու

Նիկողոսյան Գագիկ Սերյոժայի – Պրոռեկտոր-աշխատակազմի ղեկավար, ֆիզմաթ. գիտությունների թեկնածու

Խաչատրյան Վալերի Գրիգորի — Արհեստակցական կազմակերպության նախագահ, արվեստի ամբիոնի պրոֆեսոր

Պողոսյան Բագրատ Ժորայի – Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան, մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամբիոնի դոցենտ, ֆիզմաթ. գիտությունների թեկնածու

Հովհաննիսյան Օֆելյա Հայկազի — Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի դեկան, հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Մկրտչյան Արթուր Վազգենի — Ռազմական ամբիոնի պետ

Խաչատրյան Թերեզա Արթուրի — Գրադարան-ուսումնագիտական խորհրդատվությունների, նորարարությունների և ՏՏ կենտրոնի տնօրեն

Մելքոնյան Հովիկ Սենեքերիմի – Արտաքին համագործոկցության և հասարակայնության հետ կապերի կենտրոնի տնօրեն

Հովհաննիսյան Արտաշես Ալեքսանի– Անձնակազմի կառավարման և իրավական ապահովման բաժնի պետ

Քալաջյան  Ռաֆֆի Վաղինակի — Ֆինանսատնտեսական վերլուծությունների ծրագրավորման և հաշվապահական հաշվառման բաժնի վարիչ- գլխավոր հաշվապահ

Սարգսյան Սամվել Հովհաննեսի — ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ֆիզմաթ. գիտությունների  դոկտոր, մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամբիոնի պրոֆեսոր

Հայրապետյան Սերգո Արտուշի — Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր

Հովհաննիսյան Անահիտ Սերյոժայի — Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Դրմեյան Հենրիկ Ռուբենի — Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամբիոնի պրոֆեսոր, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր

Մարդոյան Ռուզաննա Արամայիսի — Մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան,  մանկավարժության ամբիոնի պրոֆեսոր,  մանկավարժական գիտությունների դոկտոր,

Մելիքյան Թամարա Հմայակի — Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի դեկան, ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու

ՏերԱդամյան Շուշանիկ Վոլոդյայի — Միջմշակութային հաղորդակցության և զբոսաշրջության ամբիոնի վարիչի ԺՊ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Ղուկասյան Լուսիկ Հենրիկի— Մանկավարժության ամբիոնի վարիչի ԺՊ, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,

Խորիկյան Հովհաննես Գեորգու – Պատմության և փիլիսոփայության ամբիոնի վարիչի ԺՊ, պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Հակոբյան Լիզա Հելբերդի — Մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու

Սարգսյան Արմենուհի Հակոբի — Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի տնօրեն

Մարտիրոսյան Լևոն Մովսեսի — Աշխարհագրության, կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի վարիչ, աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Ղազարյան Ջեմմա Կարոյի— ՇՊՀ ՈւԽ նախագահի ԺՊ, Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետ, «Լրագրություն» 4-րդ կուրսի ուսանողուհի

Խաչատրյան Աննա Արմենի —  Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետ, «Սոցիալական աշխատանք» 4-րդ կուրսի ուսանողուհի

Ավետիսյան Հրանուշ Կարապետի — Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետ, «Անգլերեն լեզու և գրականություն» 4-րդ կուրսի ուսանողուհի

Ավագյան Էլմիրա Սոսի — Մանկավարժության ֆակուլտետ, «Մեթոդիկա» 4-րդ կուրսի ուսանողուհի

Հովհաննիսյան Լիլիթ Գոռի  Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետ, «Աշխարհագրություն» 3-րդ կուրսի ուսանողուհի

Հարությունյան Քաջիկ Հակոբի — Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետ, «Աշխարհագրություն» 2-ին կուրսի ուսանող (մագիստրատուրա)

Հարությունյան Ստեփան Մերուժանի — Ռազմական ամբիոն, «Նախազորակոչային և ֆիզիկական պատրաստություն» 3-րդ կուրսի ուսանող

Չարչօղլյան Արթուր Էդվարդի — Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետ, «Պատմություն» 3-րդ կուրսի ուսանող (հեռակա բակալավրիատ)