ԿԱԶՄ

ՇՊՀ-ի ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄ

Ի պաշտոնե անդամներ՝

Սերոբյան Երվանդ Սերյոժի — ՇՊՀ ռեկտոր, գիտական խորհրդի նախագահ

Ավետիսյան Նազելի Աշոտի — ՇՊՀ ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի պրոռեկտոր-տնօրենի ԺՊ

Նիկողոսյան Գագիկ Սերյոժայի — ՇՊՀ պրոռեկտոր-աշխատակազմի ղեկավարի ԺՊ

Մելքոնյան Հովիկ Սենեքերիմի — ՇՊՀ արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի կենտրոնի տնօրեն

Սարգսյան Արմենուհի Հակոբի — ՇՊՀ գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման ու կառավարման կենտրոնի տնօրեն

Խաչատրյան Թերեզա Արթուրի — ՇՊՀ գրադարան-ուսումնագիտական խորհրդատվությունների, նորարարությունների և ՏՏ կենտրոնի տնօրեն

Պետրոսյան Կարինե Ռահիմի — Գիտական քարտուղար (գիտական խորհրդի քարտուղար)

Հովհաննիսյան Օֆելյա Հայկազի — ՇՊՀ հասարակական գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի ԺՊ, բ․,գ․,թ․, դոցենտ

Մկրտչյան Արթուր Վազգենի — ՇՊՀ ռազմական ամբիոնի պետ

Դավինյան Աշոտ Գուրգենի — ՇՊՀ քոլեջի տնօրեն

Դարբինյան Կարեն Սիմոնի — ՇՊՀ ավագ դպրոցի տնօրեն

Խաչատրյան Վալերի Գրիգորի — ՇՊՀ արհմիության նախագահ

Խորիկյան Հովհաննես Գեորգիի — Պատմ. գիտ. դոկտոր, (ամենաերիտասարդ դոկտոր)

Մկոյան Արտաշես Անդրանիկի — ՇՊՀ մ.գ.դ, պրոֆեսոր, ( ամենատարեց դոկտոր)

Ընտրովի անդամներ՝

Սարգսյան Սամվել Հովհաննեսի —  ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ՇՊՀ ֆիզմաթ․ գիտությունների դոկտոր, մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամբիոնի պրոֆեսոր

Մարտիրոսյան Լևոն Մովսեսի — ՇՊՀ բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան, աշխ. գ.թ., դոցենտ

Մկրտչյան Արթուր Հովհաննեսի — ՇՊՀ բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչի ԺՊ, տնտ.գ.թ., դոցենտ

Ավետիսյան Գայանե — Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի աշխարհագրության և սերվիսի ամբիոնի վարիչի ԺՊ, աշխ․ գիտ․ թեկն․ դոցենտ

Մելքոնյան Լուսինե — Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի դոցենտ, կ․գ․թ․

Ղուկասյան Լուսիկ Հենրիկի — ՇՊՀ հասարակականի գիտությունների ֆակուլտետի մանկավարժության ամբիոնի վարիչի ԺՊ, մ.գ.թ., դոցենտ

Աղանյան Գևորգ Վալերիկի — ՇՊՀ հասարակական գիտությունների ֆակուլտետի սպորտի և արվեստի ամբիոնի վարիչի ԺՊ,  մ.գ.թ., դոցենտ

Գասպարյան Արշավիր Արամի— ՇՊՀ հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի պատմության և իրավագիտության ամբիոնի վարիչի ԺՊ,  պ.գ.թ., դոցենտ

Հովհաննիսյան Արտակ Համլետի — ՇՊՀ հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի պատմության և իրավագիտության ամբիոնի դոցենտ,  պ.գ.թ.

Սահակյան Կարինե Արամի — ՇՊՀ հասարակական գիտությունների ֆակուլտետի հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ամբիոնի վարիչի ԺՊ,  հոգ.գ.թ., դոցենտ

Հովհաննիսյան Անահիտ Սերյոժայի — ՇՊՀ հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի օտար լեզուների և գրականության ամբիոնի վարիչ, բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Հայրապետյան Սերգո Արտուշի — ՇՊՀ հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ, բան. գիտ. դոկտոր

Կուրազյան Օֆելյա Էդմոնդի — ՇՊՀ հասարակական գիտությունների ֆակուլտետի սպորտի և արվեստի ամբիոնի ասիստենտ, բ.գ.թ.

Մխիթարյան Լիլիթ — Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի թարգմանչական գործ մասնագիտության (անգլերեն-հայերեն) 3-րդ կուրսի ուսանողուհի

Ղազարյան Մերի — Հասարակական գիտությունների ֆակուլտետի  սոցոլոգիա  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողուհի

Մինասյան Ելենա — Ռազմական ամբիոնի նախնական զինվորական պատրաստության 3-րդ կուրսի ուսանողուհի

Հակոբյան Աննա — Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեղագործական քիմիա մասնագիտության 2-րդ կուրսի  ուսանողուհի

Ադամյան Հասմիկ — Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի մաթեմատիկա մասնագիտության 3-րդ կուրսի  ուսանողուհի

Շառոյան Մարիաննա — Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի ռուսաց լեզվի և գրականության մասնագիտության 2-րդ կուրսի  ուսանողուհի

Մխիթարյան Աիդա — Ռազմական ամբիոնի նախնական զինվորական պատրաստության 3-րդ կուրսի  ուսանողուհի

Մարգարյան Հրաչուհի — Հասարակական գիտությունների ֆակուլտետի հոգեբանություն մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողուհի 

Բեժանյան Մերի — Հասարակական գիտությունների ֆակուլտետի սոցիալական աշխատանք մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհի