ԿԱԶՄ

ՇՊՀ-ի ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄ

Ի պաշտոնե անդամներ՝

Սերոբյան Երվանդ Սերյոժի — Գիտական խորհրդի նախագահ, ռեկտոր, ֆիզմաթ գիտ․ թեկն․,դոցենտ

Ավետիսյան Նազելի Աշոտի — Ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի պրոռեկտոր-տնօրենի ԺՊ, բան. գիտ. թեկն., դոցենտ

Նիկողոսյան Գագիկ Սերյոժայի — Պրոռեկտոր-աշխատակազմի ղեկավարի ԺՊ, ֆիզմաթ գիտ․ թեկն․

Մելքոնյան Հովիկ Սենեքերիմի — Արտաքին համագործակցության կենտրոնի տնօրեն, բան. գիտ. թեկն., դոցենտ

Մարգարյան Լիլիթ Մկրտչի— Գիտական քաղաքականության և նորարարության կենտրոնի տնօրեն, ֆիզմաթ. գիտ․. թեկն.,դոցենտ

Պետրոսյան Կարինե Ռահիմի — Գիտական քարտուղար (գիտական խորհրդի քարտուղար), կենս. գիտ. թեկն., դոցենտ

Հովհաննիսյան Օֆելյա Հայկազի — Հասարակական գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի ԺՊ, բան․,գիտ․,թեկն․, դոցենտ

Մարտիրոսյան Լևոն Մովսեսի — Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան, աշխ․ գիտ․ թեկն․, դոցենտ

Մկրտչյան Արթուր Վազգենի — Ռազմական ամբիոնի պետ, գնդապետ

Դավինյան Աշոտ Գուրգենի — Մինչբուհական կրթության կազմակերպման բաժնի պետ-տնօրեն

Խաչատրյան Վալերի Գրիգորի — Արհեստակցական կազմակերպության նախագահ, պրոֆեսոր

Մկոյան Արտաշես Անդրանիկի — Մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր, (ամենատարեց դոկտոր)

Խորիկյան Հովհաննես Գեորգիի — Պատմ. գիտ. դոկտոր, (ամենաերիտասարդ դոկտոր)

Ընտրովի անդամներ՝

Սարգսյան Սամվել Հովհաննեսի —  ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ֆիզմաթ․ գիտությունների դոկտոր, մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամբիոնի պրոֆեսոր

Մկրտչյան Արթուր Հովհաննեսի — Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչի ԺՊ, տնտ.գ.թ., դոցենտ

Ավետիսյան Գայանե Ռուլեսի — Որակի ապահովման բաժնի պետ

Մելքոնյան Լուսինե Հրայրի — Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի դոցենտ, կ․գ․թ․

Ղուկասյան Լուսիկ Հենրիկի — Հասարակականի գիտությունների ֆակուլտետի մանկավարժության ամբիոնի վարիչի ԺՊ, մ.գ.թ., դոցենտ

Աղանյան Գևորգ Վալերիկի — Հասարակական գիտությունների ֆակուլտետի սպորտի և արվեստի ամբիոնի վարիչի ԺՊ,  մ.գ.թ., դոցենտ

Գասպարյան Արշավիր Արամի— Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի պատմության և իրավագիտության ամբիոնի վարիչի ԺՊ,  պ.գ.թ., դոցենտ

Հովհաննիսյան Արտակ Համլետի — Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի պատմության և իրավագիտության ամբիոնի դոցենտ,  պ.գ.թ.

Սահակյան Կարինե Արամի — Հասարակական գիտությունների ֆակուլտետի հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ամբիոնի վարիչի ԺՊ,  հոգ.գ.թ., դոցենտ

Հովհաննիսյան Անահիտ Սերյոժայի — Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի օտար լեզուների և գրականության ամբիոնի վարիչ, բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Հայրապետյան Սերգո Արտուշի — Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ, բան. գիտ. դոկտոր

Մխիթարյան Լիլիթ — Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի թարգմանչական գործ մասնագիտության (անգլերեն-հայերեն) 4-րդ կուրսի ուսանողուհի

Մինասյան Ելենա — Ռազմական ամբիոնի նախնական զինվորական պատրաստության 4-րդ կուրսի ուսանողուհի

Բեժանյան Մերի — Հասարակական գիտությունների ֆակուլտետի սոցիալական աշխատանք մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհի

Հակոբյան Աննա — Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեղագործական քիմիա մասնագիտության 3-րդ կուրսի  ուսանողուհի

Ադամյան Հասմիկ — Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի մաթեմատիկա մասնագիտության 4-րդ կուրսի  ուսանողուհի

Շարոյան Մարիաննա — Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի ռուսաց լեզվի և գրականության մասնագիտության 2-րդ կուրսի  ուսանողուհի

Մխիթարյան Աիդա — Ռազմական ամբիոնի նախնական զինվորական պատրաստության 4-րդ կուրսի  ուսանողուհի

Մարգարյան Հրաչուհի — Հասարակական գիտությունների ֆակուլտետի հոգեբանություն մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհի 

Ավդալյան Մարիամ — Հասարակական գիտությունների ֆակուլտետի հոգեբանություն մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողուհի