STAFF

ՇՊՀ-ի ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄ

Ի պաշտոնե անդամներ՝

Սերոբյան Երվանդ Սերյոժի — ՇՊՀ ռեկտորի ԺՊ, գիտական խորհրդի նախագահ

Ավետիսյան Նազելի Աշոտի — ՇՊՀ ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի պրոռեկտոր-տնօրենի ՊԿ

Նիկողոսյան Գագիկ Սերյոժայի — ՇՊՀ պրոռեկտոր-աշխատակազմի ղեկավար

Մելքոնյան Հովիկ Սենեքերիմի — ՇՊՀ արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի կենտրոնի տնօրեն

Սարգսյան Արմենուհի Հակոբի — ՇՊՀ գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման ու կառավարման կենտրոնի տնօրեն

Խաչատրյան Թերեզա Արթուրի — ՇՊՀ գրադարան-ուսումնագիտական խորհրդատվությունների, նորարարությունների և ՏՏ կենտրոնի տնօրեն

Պետրոսյան Կարինե Ռահիմի — ՇՊՀ գիտական քարտուղար

Պողոսյան Բագրատ ԺորայիՇՊՀ բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան

Մելիքյան Թամարա Հմայակի — ՇՊՀ հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի դեկան

Հովհաննիսյան Օֆելյա Հայկազի — ՇՊՀ սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի դեկան

Մարդոյան Ռուզաննա Արամայիսի — ՇՊՀ մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան

Մկրտչյան Արթուր Վազգենի — ՇՊՀ ռազմական ամբիոնի պետ

Այվազյան Կարինե Ալեքսանի — ՇՊՀ քոլեջի տնօրեն

Դարբինյան Կարեն Սիմոնի — ՇՊՀ ավագ դպրոցի տնօրեն

Խաչատրյան Վալերի Գրիգորի — ՇՊՀ արհմիության նախագահ

Սողոյան Սպարտակ Սերյոժայի — ՇՊՀ մ.գ.դ, պրոֆեսոր, ( անենաերիտասարդ դոկտոր)

Մկոյան Արտաշես Անդրանիկի — ՇՊՀ մ.գ.դ, պրոֆեսոր, ( անենատարեց դոկտոր

Ընտրովի անդամներ՝

Սարգսյան Սամվել Հովհաննեսի — ՇՊՀ բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ՏՏ ամբիոնի պատվավոր վարիչ, ֆ.մ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ

Մարտիրոսյան Լևոն Մովսեսի — ՇՊՀ բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի աշխարհագրության, կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի վարիչ, աշխ. գ.թ., դոցենտ

Մկրտչյան Արթուր Հովհաննեսի — ՇՊՀ բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի գործարարության և վարչարարության ամբիոնի վարիչի ԺՊ, տնտ.գ.թ., դոցենտ

Ղուկասյան Լուսիկ Հենրիկի — ՇՊՀ մանկավարժության ֆակուլտետի մանկավարժության ամբիոնի վարիչի ԺՊ, մ.գ.թ., դոցենտ

Աղանյան Գևորգ Վալերիկի — ՇՊՀ մանկավարժության ֆակուլտետի ֆիզիկական դաստիարակության տեսության և մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչի ԺՊ,  մ.գ.թ., դոցենտ

Խորիկյան Հովհաննես Գեորգու — ՇՊՀ սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի պատմության և փիլիսոփայության ամբիոնի վարիչի ԺՊ,  պ.գ.թ., դոցենտ

Հովհաննիսյան Արտակ Համլետի — ՇՊՀ սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի իրավագիտության և քաղաքագիտության ամբիոնի վարիչի ԺՊ,  պ.գ.թ., դոցենտ

Սահակյան Կարինե Արամի — ՇՊՀ սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի հոգեբանության ամբիոնի վարիչի ԺՊ,  հոգ.գ.թ., դոցենտ

Հովհաննիսյան Անահիտ Սերյոժայի — ՇՊՀ հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ, բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Հայրապետյան Սերգո Արտուշի — ՇՊՀ հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ, բան. գիտ. դոկտոր

Կուրազյան Օֆելյա Էդմոնդի — ՇՊՀ հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի արվեստի ամբիոնի վարիչի ԺՊ, մ.գ.թ., ասիստենտ

ՏերԱդամյան Շուշանիկ Վոլոդյայի — ՇՊՀ հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի միջմշակութային հաղորդակցության և զբոսաշրջության ամբիոնի վարիչի ԺՊ, բ.գ.թ., ասիստենտ

Մաթևոսյան Էվելինա Ազատի — ՇՊՀ հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչի ԺՊ,  բ.գ.թ., դոցենտ

Համբարյան Ժենյա Բաբկենի — ՇՊՀ բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողուհի

Հովհաննիսյան Յուլյանա Արտյոմի — ՇՊՀ բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի մաթեմատիկա մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողուհի

Թադևոսյան Սեդա Ռազմիկի — ՇՊՀ բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի կենսաբանություն մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողուհի

Վիրաբյան Ալլա Ասատուրի — ՇՊՀ հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի ռուսաց լեզվի և գրականություն մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհի

Ամիրխանյան Անուշ Վռամի — ՇՊՀ հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի թարգմանչական գործ՝ անգլերեն և ռուսերեն մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողուհի

Քոչարյան Անահիտ Կարապետի — ՇՊՀ մանկավարժության ֆակուլտետի տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողուհի

Խաչատրյան Կարեն Խաչատուրի — ՇՊՀ մանկավարժության ֆակուլտետի ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանող

Աթոյան Արտյոմ Հենրիկի — ՇՊՀ սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի պատմության մասնագիտության  մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանող

Հովհաննիսյան Հռիփսիմե Յուրայի — ՇՊՀ սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի սոցիոլոգիա մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհի

Սարգսյան Սվետլանա Երվանդի — ՇՊՀ ռազմական ամբիոնի նախնական զինվորական պատրաստություն մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհի