ERASMUS+ with Keele University

ERASMUS + ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ ԱՆԳԼԻԱՅԻ ՔԻԼԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԵՏ (2016-2019թթ.)

 

Ծրագրի նպատակն է գործընկեր բուհ հանդիսացող Անգլիայի Քիլի համալսարանի և ՇՊՀ ուսանողների ու աշխատակազմի շարժունության իրականացումը:
Շարժունությունն իրականացվում է մաթեմատիկա մասնագիտության ուղղությամբ:

Շարժունությունն իրականացվում է.
• ուսանողների համար՝ 5 ամսով,
• պրոֆեսորադասախոսական և վարչական կազմի համար՝ 5 օրով:

Ծրագիրը հոգում է բոլոր ֆինանսական ծախսերը: Ամենամսյա կրթաթոշակը կազմում է 850 Եվրո:

 

Ծրագրի կայքը` https://www.keele.ac.uk/studyabroad/erasmus/