ERASMUS+ ICM with the University of Naples Federico II, Italy

ԷՐԱԶՄՈՒՍ + ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ ԻՏԱԼԻԱՅԻ ՆԵԱՊՈԼԻ ՖՐԻԴՐԻԽ II ԱՆՎԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԵՏ (2021-2027թթ.)

Շարժունությունն իրականացվում է հետևյալ մասնագիտությունների գծով՝

  1. Հումանիտար գիտություններ և արվեստ
  2. Սոցիալական գիտություններ, բիզնես և իրավունք

Շարժունությունն իրականացվում է.

  • ուսանողների համար՝ 5 ամսով,
  • պրոֆեսորադասախոսական կազմի համար՝ 5 օրով:

Ծրագիրը հոգում է բոլոր ֆինանսական ծախսերը:

Համալսարանի կայքը՝ http://www.international.unina.it/

Պայմանագիր