Համակարգային (ընդհանրական) կոմպետենցիաների վրա հիմնված խորհրդատվություններ

Համակարգային (ընդհանրական) կոմպետենցիաների վրա հիմնված խորհրդատվություններին մասնակցելու համար սովորողը պետք է հայտարարությունում նշված ժամկետի համաձայն «Գրադարանուսումնագիտական խորհրդատվությունների, նորարարությունների և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն» ներկայացնի՝

  • մոտիվացիոն նամակ,
  • ինքնակենսագրական,
  • տեղեկանք դեկանատից: