ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի ազգային գրադարան —  http://www.nla.am/arm/?q=hy

ՀՀ «Շիրակի մարզային գրադարան» ՊՈԱԿ — http://www.shirakreglib.am/

«Հայաստանի թվային գրադարանների ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպություն