«Կրթության թվային փոխակերպումը. ներկա վիճակը և հեռանկարները» միջազգային գիտագործնական գիտաժողով

Կուրսկի պետական ​​բժշկական համալսարանը կազմակերպում է «Կրթության թվային փոխակերպումը. ներկա վիճակը և հեռանկարները» միջազգային գիտագործնական գիտաժողով, որը տեղի կունենա 2022 թ․-ի դեկտեմբերի 14-ին ժամը 11.00-16.00 ZOOM հարթակով։ Միջոցառումը կազմակերպվում է գիտական ​​կարծիքների և գործնական փորձի փոխանակման նպատակով։

Գիտաժողովում քննարկվող թեմաներն են՝

  • կրթության թվային փոխակերպումը որպես համակարգային գործընթաց,
  • թվային տեխնոլոգիաները կրթության ոլորտում. ակնկալիքներ և իրականություն,
  • կրթության ոլորտում թվային տեխնոլոգիաների մասին պատկերացումների փոփոխությունը,
  • թվային տեխնոլոգիաների ներդրումը կրթական գործընթացում,
  • ուսումնական գործընթացի ապահովումը թվային գործիքներով,
  • թվային տեխնոլոգիաների և ուսուցման մեթոդների փոփոխումը,
  • արհեստական ​​ինտելեկտի տեխնոլոգիաները կրթության ոլորտում,
  • վիրտուալ իրականության տեխնոլոգիաները կրթության ոլորտում։

Գիտաժողովի ընթացքում մասնակիցները կծանոթանան Ռուսաստանի և այլ երկրների գիտական ​​հենքի ձեռքբերումների հետ, ինչպես նաև այն հնարավորություն կընձեռի գործընկերների դրական փորձը կրթական պրակտիկայում կիրառելու համար։

Գիտաժողովի ծրագիրը ներառում է Ռուսաստանի և արտերկրի առաջատար գիտնականների զեկուցումներ: Գիտաժողովին կարող են մասնակցել ուսանողներ, ասպիրանտներ, բուհերի և գիտահետազոտական ​​ինստիտուտների գիտնականներ և ուսուցիչներ:

Գիտաժողովին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է մինչև 2022թ․-ի նոյեմբերի 14-ը գրանցվել հետևյալ հղումով՝ https://ksmuconfs.org/?page_id=10830 ։

Հարցերի դեպքում ՇՊՀ-ի մասնակիցները կարող են դիմել, իսկ մասնակցության դեպքում տեղեկացնել Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոն՝ (http://shsu.am/contact-quality/) և ՇՊՀ-ի ՈՒԳԸ՝ (sss@shsu.am):