Վերապատրաստման դասընթացներ Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանում

Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանն առանձնահատուկ հնարավորություն է ընձեռում ԱՊՀ բուհերի գիտամանկավարժական և  վարչական աշխատակիցների  համար` վերապատրաստում անցնելու  Հայաստանում, համատեղելով հանգիստը: Վերապատրաստման  դասընթացները կազմակերպվելու են 2019թ-ի 1-ին կիսամյակում:

Որակավորման բարձրացման դասընթացները հետևյալ ուղղություններով են՝

  • Կրթական կազմակերպություններում  անձնակազմի և ծրագրերի կառավարում
  • Էկոնոմիկա
  • Ռուսաց լեզու և մասնագիտական հաղորդակցություն
  • Իրավագիտություն
  • Փիլիսոփայություն
  • Հոգեբանություն
  • Քաղաքագիտություն
  • Լրագրություն
  • Գովազդ և հասարակայնության հետ կապեր

Հրավեր

Ընթացիկ ծրագրեր