ՇՊՀ-ի 2021-22 ուստարվա 1-ին կիսամյակի առկա ուսուցման բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ժամանակացույց

Սիրելի՛ ուսանողներ, ներկայացնում ենք 2021-22 ուստարվա 1-ին կիսամյակի առկա ուսուցման բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ժամանակացույցը։

Ժամանակացույց

Տեղեկացնում ենք, որ Շիրակի պետական համալսարանում ուսումնական գործընթացը կազմակերպվելու է առկա եղանակով՝ հակահամաճարակային կանոնների խստիվ պահպանմամբ։