Հայտարարություն

Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման համակարգի շրջանավարտների դիպլոմների հանձման ժամանակացույց՝

12 հուլիսի

  1. 11:00 -Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետ
  2. 12:30 — Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետ
  3. 14:00 — Ռազմական ամբիոն

 

13 հուլիսի

  1. 11:00 – Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետ
  2. 14:00 — Մանկավարժություն ֆակուլտետ

 

Դիպլոմների հանձման վայրը՝        ՇՊՀ դահլիճ: