«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի քոլեջը (նախկին մանկավարժական քոլեջ) հայտարարում է 2018-2019 ուստարվա ընդունելություն հետևյալ մասնագիտություններով (վճարովի և անվճար):

Հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքով

  1. Սոցիալական աշխատանք (ուսման տևողությունը 3 տարի)
  2. Գործավարություն՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ (ուսման տևողությունը 4 տարի)
  3. Արխիվավարություն՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ (ուսման տևողությունը 4 տարի)
  4. Նախադպրոցական կրթություն (ուսման տևողությունը 3 տարի)
  5. Շուկայաբանություն (ուսման տևողությունը 3 տարի)
  6. Զբոսաշրջություն (ուսման տևողությունը 3 տարի)

 

Լրիվ միջնակարգ կրթությամբ

  1. Գրադարանային գործ (ուսման տևողությունը 2 տարի վճարովի)

 

Քոլեջում գործում են վարձավճարի զեղչման ճկուն համակարգ:

Բարձր առաջադիմությամբ ավարտած շրջանավարտները իրենց ուսումը կարող են շարունակել բուհերի համապատասխան մասնագիտությամբ II կուրսերում:

 

Դիմումները ընդունվում են մինչև օգոստոսի 25 ներառյալ:

Մանրամասների համար դիմել ՇՊՀ քոլեջ աշխատանքային օրերին ժամը 9.00-16.00:

 

Հասցե՝ Շիրակացի 5 (Կաթի գործարանի դիմաց)

Հեռ.՝ 3-48-48, 093-22-35-46