Հայտարարություն

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ
ՆՎԻՐՎԱԾ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ
100-ԱՄՅԱԿԻՆ
ՀՀ, ԳՅՈՒՄՐԻ, ԱՊՐԻԼԻ 20, 2018Թ.

2018 թ. ապրիլի 20-ին Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանում կայանալու է ամենամյա ուսանողական հանրապետական գիտաժողով՝ նվիրված Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրման 100-ամյակին:

Գիտաժողովն անցկացվելու է հետևյալ ուղղություններով՝

 • ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ,
 • ինֆորմատիկա, հաշվողական տեխնիկա և ավտոմատացում,
 • կենսաբանական գիտություններ,
 • քիմիական գիտություններ,
 • գիտություններ երկրի մասին,
 • բանասիրական գիտություններ,
 • պատմական գիտություններ,
 • իրավաբանական գիտություններ,
 • քաղաքական գիտություններ,
 • տնտեսագիտություն,
 • մանկավարժական գիտություններ,
 • հոգեբանական գիտություններ,
 • արվեստագիտություն,
 • ռազմական գիտություններ,
 • սպորտ:

Ուսանողական գիտական նստաշրջանին մասնակցելու համար հարկավոր է մինչև
2018թ. մարտի 30-ը լրացնել մասնակցության հայտը էլեկտրոնային համակարգով, որը
հասանելի է հետևյալ հղումով՝ http://shsu.am/april-20-conference/ :

 

Ստորև ներկայացվում է գիտաժողովի հայտարարությունը:
Հայտարարություն-ՈՒԳԸ