2018 April 20 Conference In Shirak State University

Հարգելի՛ այցելու, աստղանիշով նշված դաշտերը ենթակա են պարտադիր լրացման


ինֆորմատիկա, հաշվողական տեխնիկա և ավտոմատացում
կենսաբանական գիտություններ
քիմիական գիտություններ
գիտություններ երկրի մասին
բանասիրական գիտություններ
պատմական գիտություններ
իրավաբանական գիտություններ
քաղաքական գիտություններ
տնտեսագիտություն
մանկավարժական գիտություններ
հոգեբանական գիտություններ
արվեստագիտություն
ռազմական գիտություններ
սպորտ


Ոչ