2018 April 20 Conference In Shirak State University

Հարգելի՛ այցելու, աստղանիշով նշված դաշտերը ենթակա են պարտադիր լրացման


  ինֆորմատիկա, հաշվողական տեխնիկա և ավտոմատացում
  կենսաբանական գիտություններ
  քիմիական գիտություններ
  գիտություններ երկրի մասին
  բանասիրական գիտություններ
  պատմական գիտություններ
  իրավաբանական գիտություններ
  քաղաքական գիտություններ
  տնտեսագիտություն
  մանկավարժական գիտություններ
  հոգեբանական գիտություններ
  արվեստագիտություն
  ռազմական գիտություններ
  սպորտ


  Ոչ