Ջայպուրի Մանիպալ համալսարանը և Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանը փոխըմբռնման հուշագիր կնքեցին

Ջայպուրի Մանիպալ համալսարանը և Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանը կնքեցին փոխըմբռնման հուշագիր:

Հուշագրով նախատեսվում է համագործակցություն հետևյալ ոլորտներում.

  • Ուսանողների և դասախոսական կազմի փոխանակում,
  • Համատեղ կրթական և հետազոտական ծրագրերի իրականացում:

 

Հուշագիր