Միջազգային գիտաժողով. «Բնագիտական թանգարանները որպես գեոտուրիզմի զարգացման գործոն»

2019 թ-ի հոկտեմբերի 15-18-ը ՀՀ ԳԱԱ-ում տեղի է ունենալու «Բնագիտական թանգարանները որպես գեոտուրիզմի զարգացման գործոն» խորագրով միջազգային գիտաժողով:

Գիտաժողովի թեմաները՝

  • Երկրաբանության պատմությունը Հայաստանում,
  • Բնապատմական թանգարանները և արդի հիմնահարցերը,
  • Երկրաբանությունը հասարակության համար:

Հետաքրքրությունների թերթիկի ուղարկման վերջնաժամկետ — 15 սեպտեմբերի, 2019թ.

Աբստրակտների ուղարկման վերջնաժամկետ – 15 սեպտեմբերի, 2019թ.

Մանրամասներ

Աբստրակտների և պաստառների չափորոշիչներ

Մասնակցության դեպքում խնդրում ենք տեղեկացնել Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոն՝ Անի Սահակյանին: