Հանրապետական ուսանողական գիտաժողով ԳՊՀ-ում

Գավառի պետական համալսարանի ուսանողական գիտական ընկերությունը կազմակերպում է հանրապետական ուսանողական գիտաժողով։ Գիտաժողովը  կկայանա 2021թ. ապրիլի 3-ին, ժամը՝ 12:00-ին, առցանց ձևաչափով։

Գիտաժողովի զեկուցման թեմաներն անհրաժեշտ է մինչև 2021թ.-ի  մարտի 27-ն  ուղարկել ԳՊՀ ՈՒԳԸ-ի  հետևյալ էլեկտրոնային հասցեներին ՝ sssgsu@mail.ru, info@gsu.am:
Գիտաժողովի մուտքի հղումն է․

https://zoom.us/j/3897702958?pwd=WS9UblF1MjJqSSsrVFlNQjdaUG5CQT09

Մասնակցության դեպքում խնդրում ենք ՇՊՀ-ի ուսանողներին տեղեկացնել տեղեկացնել Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոն՝ (shsu.science@gmail.com) և ՇՊՀ-ի ՈՒԳԸ՝ (sss@shsu.am ):