ՇՊՀ-ի բակալավր և մագիստրոս շրջանավարտների դիպլոմների հանձման ժամանակացույց

Շիրակի պետական համալսարանի մագիստրոս-շրջանավարտների դիպլոմների հանձնման պաշտոնական միջոցառումը տեղի կունենա համալսարանի դահլիճում հուլիսի 10-ին, ժամը 12:00-ին:

Շիրակի պետական համալսարանի բակալավրի կրթական ծրագրով առկա և հեռակա ուսուցման համակարգի շրջանավարտների դիպլոմների հանձման ժամանակացույց.

Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետ

Առկա ուսուցում- հուլիսի 11, ժամը 11:00

Հեռակա ուսուցում- հուլիսի 15, ժամը 13:00

Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետ

Առկա ուսուցում- հուլիսի 12, ժամը 11:00

Հեռակա ուսուցում- հուլիսի 17, ժամը 11:00

Մանկավարժության ֆակուլտետ

Առկա ուսուցում- հուլիսի 11, ժամը 14:00

Հեռակա ուսուցում- հուլիսի 16, ժամը 11:00

Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետ

Առկա ուսուցում- հուլիսի 12, ժամը 13:00

Հեռակա ուսուցում- հուլիսի 16, ժամը 13:00

Ռազմական ամբիոն

Առկա և հեռակա ուսուցում- հուլիսի 15, ժամը 11:00

Դիպլոմների հանձման վայրը՝ ՇՊՀ դահլիճ: